izrada logo i web prezentacija

USLUGE

 Izrada Web prezentacija – A fera l Tribune  & Web Hosting001 Male, statične prezentacije, 3-4 strane; 150€; + socijalme mreže (twit;G+; faceb…) 25€; po mreži. Veće, sa većim brojem strana, češćim ažuriranjem; […]